Υπολογισμός Βάσης Νεφών
Θερμοκρασία περιβάλλοντος °C °F 
Σημείο Δρόσου °C °F 
Υψόμετρο σταθμού μέτρησης Μέτρα Πόδια 
   
Αποτελέσματα
Βάση Νεφών Πόδια
Βάση Νεφών Μέτρα