Αλεξίπτωτο πλαγιάς, παραπέντε, paragliding, νέα, συζητήσεις, σχολές
Καλωςήρθατε στο sky.gr. Από το 2000 προσφέρουμε το πιο πλήρες περιεχόμενο για αλεξίπτωτο πλαγιάς, παραπέντε, paragliding στην Ελλάδα.During a routine incoming goods control of a new Infinity 4 too high air permeability values occurred.
Περισσότερα...
During routine airworthiness checks of hanggliders Funky 15 and Funky 17 from Seedwings Airsports GmbH, incorrect luff heights have been determined. This can be due to several different reasons. Seedwings Airsports GmbH together with the DHV have issued the following safety advisory: Luff h...
Περισσότερα...
Manufacturer Icaro has issued a safety advisory for the paraglider Cyber TE S DHV GS-01-2000-12. In one case, a glider of size S had risers designed for the size M model fitted to it, which resulted in increased travel when using the accelerator bar. See here for the Safety Advisory (PDF).Sicherh...
Περισσότερα...
Icaro 2000 srl / Safety Notice for Hang Gliders Laminar and Laminar Z9 Safety Notice(PDF)
Περισσότερα...
Manufacturer AustriAlpin has published the following safety advisory: Safety Note.
Περισσότερα...
Manufacturer Finsterwalder GmbH has published the following safety advisory: Safety Note.
Περισσότερα...
Manufacturer Independence has published the following safety advisory: Safety Note.
Περισσότερα...
Manufacturer Gin Gliders has published the following safety advisory for Gingo 3 harness rescue container . Gin Gliders Safety Advisory.
Περισσότερα...