Αλεξίπτωτο πλαγιάς, παραπέντε, paragliding, νέα, συζητήσεις, σχολές
Καλωςήρθατε στο sky.gr. Από το 2000 προσφέρουμε το πιο πλήρες περιεχόμενο για αλεξίπτωτο πλαγιάς, παραπέντε, paragliding στην Ελλάδα.

Κανόνες Δ. Συζήτησης
Οι δημοσιεύσεις μπορούν διαγραφούν από τους συγγραφείς μόνο. Παρέμβαση από τους διαχειριστές / συντονιστές στις δημοσιεύσεις γίνεται μόνο όταν δεν τηρούνται οι κανόνες σεβασμού και κοσμιότητας. Σε περίπτωση που μέλος ζητήσει τη διαγραφή του, δεν θα διαγράφονται οι δημοσιεύσεις του εφόσον σε αυτές έχει δοθεί έστω και μια απάντηση από άλλο μέλος. Το μόνο που διαφράφεται είναι το username του δίπλα στις δημοσιεύσεις. Τα μέλη έχουν την δυνατότητα να παρέμβουν στις δημοσιεύσεις τους και είναι απολύτως υπεύθυνα για τα γραφόμενα τους. Με την ανάρτηση δημοσίευσης στο φόρουμ αυτό κάνουν δεκτούς και τους όρους λειτουργίας του.