Τσούκας Ευάγγελος

Προσωπική Ιστοσελίδα

 

Επιλογές

Βιογραφικό Σημείωμα

Πρόβλεψη Καιρού

Εγχειρίδιο Cross Country

Flight training manual

Galleries

Freedom Team

Test Ultralight Gliders

Created by Evangelos Tsoukas, e-mail: evangelos.tsoukas@gmail.com ,tel. 0030 6944788241